Privacy

Wij hechten veel waarde aan een duidelijk en transparant privacybeleid en hiervoor gelden dan ook de volgende regels:

alleen die persoonsgegevens worden verzameld die noodzakelijk zijn om onze dienstverlening aan de klant te onderhouden en te verbeteren;

uw persoonsgegevens worden met inachtneming van de geldende privacywetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd;

alle overige gegevens die onze medewerkers onder ogen komen, worden strikt vertrouwelijk behandeld (documenten, e-mails etc). Uitzonderingen zijn die gevallen waarbij de wet ons noodzaakt gegevens door te geven aan bevoegde autoriteiten.

Als consument heeft u recht op inzage van uw persoonsgegevens. Deze gegevens sturen wij u uiterlijk twee weken na uw verzoek om inzage toe. Op uw verzoek zullen wij uw gegevens aanpassen of verwijderen.

De door u verstrekte persoonsgegevens zullen nooit en te nimmer aan derden worden verstrekt. Deze worden alleen gebruikt door Supstore en zullen nooit worden misbruikt.

Wij versturen eventueel nieuws brieven. (maximaal 1x per week) De mail adressen die hiervoor worden gebruikt komen uit onze contact database welke is opgebouwd door onze klantenpas en orders via onze website. Hierin heeft u expliciet aangegeven dat u nieuws brieven wilt ontvangen.

Indien u geen mail wilt ontvangen kunt u een mailtje sturen, of de link te volgen in de ontvangen email.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website op uw computer wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. De website kan deze informatie bij een later bezoek weer herkennen.

Indien wij gebruik maken van cookies dan gebruiken wij deze alleen voor uw gemak. Op geen enkele manier maken wij misbruik van deze informatie.